Pred niekoľkými rokmi sme opustili dobre naštartované kariéry a založili vlastnú advokátsku kanceláriu SEMANČÍN POLÁČEK. Rozhodli sme sa robiť právo inak. Korektne, expertne a s jasne vymedzeným hodnotovým kompasom. Vďaka Vám vieme, že sa nám to podarilo. Zúročili sme naše zahraničné vzdelanie, znalosť domáceho trhu a prišli s prístupom, ktorý od právnikov nikto nečakal.

Je čas obrátiť list. Hovoríte nám, že od nás potrebujete osobnejšie a cielenejšie zameranie na oblasti, ktoré sa Vás týkajú. Počúvame a súhlasíme. Rozhodli sme sa zúročiť oceňovaný prístup, ktorý poznáte a samostatne sa špecializovať na Vaše problémy.